SCPI AEW Ciloger HABITAT 6 acquiert 47 logements en VEFA